#rower #sport #szosa…

#rower #sport #szosa #bieganie
Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa wraca do osób uprawiających sport, z małymi wyjątkami. Nie dotyczy on :

sędziego, trenera, osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, lub wydarzeń sportowych.

Kim więc jest

osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego?

Definicja: Rywalizacja sportowa o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów dla danego sportu.

Czy możemy do tego zaliczyć rywalizację o KOM’a/wydarzenie na stravie?