Grzesiowski: Zamiast hasła „Zostań w domu” – „Nie wychodź, żeby się z kimś spotkać”